Misyon

MİSYON

Üniversitemize bağlı birimlerin işbirliğinde bürokratik idari hizmetleri yürüterek ağırlıklı yükü üstlenen Genel Sekreterliğimiz; farkında olan ve cevap verebilen bir yönetim yapısı içerisinde, personelin, öğrencilerin ve toplumun taleplerine karşı duyarlı olan, personelin bilgi ve yetkinliklerini temel alan, bunu geliştiren ve hizmete dönüştüren bir anlayışla, insan kaynağını motive eden, hizmet kalitesini yükselten ve kurum performansını destekleyen, şeffaf, yenilikçi, paylaşımcı ve çağdaş bir yönetim oluşturma misyonunu taşımaktadır.