Vizyon

VİZYON

 Aklın ve bilimin ışığında sürekli gelişen ve büyüyen Üniversitemizin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde üstlendiğimiz görev ve sorumluluklarımızın bilinci ile; Genel Sekreterliğimiz ve bağlı birimler arasında eşgüdüm halinde çalışılmasını sağlayarak, tüm paydaşlarla karşılılıklı paylaşıma ve memnuniyete dayalı bir iletişim kurarak, akademik/idari personelimiz ve öğrencilerimizin karşılaştığı sorunlar karşısında hızlı ve etkin çözümler üreterek, bugün ve gelecekte gelişime açık, verimli, güçlü ve güvenilir bir Üniversite olmak için görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek.