MİSYON

Üniversitemize bağlı birimlerin işbirliğinde bürokratik idari hizmetleri yürüterek ağırlıklı yükü üstlenen Genel Sekreterliğimiz; farkında olan ve cevap verebilen bir yönetim yapısı içerisinde, personelin, öğrencilerin ve toplumun taleplerine karşı duyarlı olan, personelin bilgi ve yetkinliklerini temel alan, bunu geliştiren ve hizmete dönüştüren bir anlayışla, insan kaynağını motive eden, hizmet kalitesini yükselten ve kurum performansını destekleyen, şeffaf, yenilikçi, paylaşımcı ve çağdaş bir yönetim oluşturma misyonunu taşımaktadır.

VİZYON

 Aklın ve bilimin ışığında sürekli gelişen ve büyüyen Üniversitemizin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde üstlendiğimiz görev ve sorumluluklarımızın bilinci ile; Genel Sekreterliğimiz ve bağlı birimler arasında eşgüdüm halinde çalışılmasını sağlayarak, tüm paydaşlarla karşılılıklı paylaşıma ve memnuniyete dayalı bir iletişim kurarak, akademik/idari personelimiz ve öğrencilerimizin karşılaştığı sorunlar karşısında hızlı ve etkin çözümler üreterek, bugün ve gelecekte gelişime açık, verimli, güçlü ve güvenilir bir Üniversite olmak için görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek.