• Görev Tanım Formu Yazı İşleri Müdür V.
  • Görev Tanım Formu Dış Yazışmalar-Taşınır Birimi
  • Görev Tanım Formu EBYS Birimi
  • Görev Tanım Formu Evrak Kayıt-Posta Birimi
  • Görev Tanım Formu Genel Sekreter Yardımcısı
  • Görev Tanım Formu Genel Sekreter
  • Görev Tanım Formu İç Yazışmalar-Bilgi Edinme Birimi
  • Görev Tanım Formu Santral
  • Görev Tanım Formu Sekreter